ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Tuesday, June 15, 2010

"അടരുവാന്‍ വയ്യ നിന്‍ ഹൃദയത്തില്‍
നിന്നെനിക്കേതു സ്വര്‍ഗം വിളിച്ചാലും.....
ഉരുകി നിന്നത്മാവിന്‍ ആഴങ്ങളില്‍ വീണു
പൊലിയുമ്പോള്‍ ആണെൻറെ സ്വർഗ്ഗം  ..."

Sunday, June 13, 2010

"ഈ ഭൂമിയും മനുഷ്യ സമൂഹവും ഉണ്ടായതില്‍ പിന്നെ എത്രയോ പേര്‍ മുന്‍പേ പറന്നു പോയി.ആശയ വിനിമയത്തിനുള്ള വഴികള്‍ അവര്‍ തുറന്നു വെച്ചു .പക്ഷെ , പ്രാക്തന സംസ്കാരങ്ങള്‍ക്കും നമുക്കുമിടയിലെ ഓര്‍മ്മത്തെറ്റുകള്‍ കുരുക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു നമ്മെ ഇന്നും സ്വയംകൃത അനര്‍തങ്ങള്‍ ആയ അറവു ശാലകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു .

മുന്‍പേ മുന്‍പേ പറന്നു പോയവര്‍ക്കും നമുക്കുമിടയില്‍ എത്രയാണ് ദൂരം ? സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാല്‍ മാത്രം കാണാവുന്നത്ര ഉയരെ അകലെ വെറും പുള്ളി കുത്തുകളായി എത്ര പേരാണ് , ആരെല്ലാമാണ് ശാന്തരായി ദൃഡവൃതരായി  തളരാത്ത ചിറകുകള്‍ വീശി പറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ?
എന്നാണ് നാം കൂട്ട ചിറകടിയുടെ ഉത്സാഹ തിമാര്‍പ്പോടെ അവരെ അനുഗമിക്കുക?
"മുന്‍പേ പറക്കുന്ന പക്ഷികള്‍ "
സി രാധാകൃഷ്ണന്‍