ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Monday, January 11, 2010

എന്‍റെ ഇഷ്ടട അക്ഷര നുറുങ്ങുകള്‍ ( ശ്രീ ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട് )

"അറിഞ്ഞതില്‍ പാതിപറയാതെ പോയി ..
പറഞ്ഞതില്‍ പാതി പതിരായും പോയി ..
പകുതി ഹൃത്തിനാല്‍ പൊറുക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍
പകുതി ഹൃത്തിനാല്‍ വെറുത്തു കൊള്‍്ക........." 


No comments:

Post a Comment