ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Friday, January 29, 2010

ആശിച്ചു പോകു നീ അരികില്‍ വരും നേരം ...
ഒരു കാർമേഘമെന്‍ കണ്ണിലെ സൂര്യനെ മറച്ചുവെങ്കില്‍..

No comments:

Post a Comment