ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Monday, April 5, 2010

കിട്ടാത്ത വരങ്ങള്‍ ഉരുവിട്ട് കൊണ്ട് അടഞ്ഞ കോവിലുകള്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ നില്‍ക്കുന്നു ....
എന്നും നാം നില്‍ക്കുന്നു ....
എം ടി (കാലം )

No comments:

Post a Comment