ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Thursday, April 8, 2010

നിന്നെ കുറിച്ച് എഴുതാനോ ..
നിലാവിന്റെ വെന്മഷി വേണമെനിക്കീ പ്രപഞ്ചവും !!
രാജലക്ഷ്മി

No comments:

Post a Comment