ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Wednesday, November 3, 2010

പ്രേമലേഖനം (ബഷീര്‍ )

"പ്രിയപ്പെട്ട സാറാമ്മേ ,
ജീവിതം യൗവന തീക്ഷണവും ഹൃദയം പ്രേമസുരഭിലവും ആയിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ കാലഘട്ടത്തെ എന്‍റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത്‌ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു ?
ഞാനാണെങ്കിൽ  - എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ നിമിഷങ്ങൾ ‍ ഓരോന്നും സാറാമ്മയോടുള്ള പ്രേമത്തിൽ ‍ കഴിക്കുകയാണ് . സാറാമ്മയോ ?
ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചു മധുരോദാരമായ ഒരു മറുപടിയാൽ ‍ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു കൊണ്ട് ,
സാറാമ്മയുടെ കേശവൻ നായർ   "

No comments:

Post a Comment