ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Monday, October 18, 2010

Quotes
"Yesterday is but today's memory and tomorrow is today's dream"

"I have learnt silence from the talkative , toleration from the intolerant and kindness from the unkind ; yet , strange Iam ungrateful to those teachers "

"To be able to look back upon ones life with satisfaction , is to live twice "
(Kahlil Gibran)
ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോർത്തീടവേ  ..
ഓര്മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൗരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ...
എന്‍ മിഴിയില്‍ നീ അന്ന് തെളിയിച്ച
മണ്‍ വിളക്കിന്റെ ഇത്തിരി വെട്ടവും...
അരികത്തു വന്നെന്നാല്‍ ഇടനെഞ്ഞില്‍ പിടയുന്ന
മാടപ്പിറാവിന്റെ ചിറകടിയൊച്ചയും....
പറയാത്ത മൊഴികള്‍ കുടഞ്ഞിട്ട കവിതയും ..
ഒഴുകാത്ത സ്നേഹം തങ്ങിയ മിഴികളും ..
പിന്നെ പിരിയാന്‍ മടിച്ചന്നു കണ്ണോരം
ചേര്‍ന്ന് നിന്നൊരു കുഞ്ഞു നീര്‍്തുള്ളിയും
എന്തേ ഈ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് എന്നും
മധുര പതിനേഴു പ്രായം .......

സ്വയം കൃതി :-)

Thursday, October 14, 2010

"ഇവിടെ അമ്പാടിതന്‍ ഒരു കോണില്‍
അരിയമണ്‍ കുടിലില്‍ ഞാന്‍ മേവുമൊരു പാവം
കൃഷ്ണാ നീയെന്നെ അറിയില്ല ....
നിപുണയാം തോഴി വന്നെന്‍ പ്രേമ ദുഖങ്ങള്‍
അവിടുത്തോട്‌ ഓതിയിട്ടില്ല ..
കൃഷ്ണാ നീയെന്നെ അറിയില്ല ...
ആരോരുമറിയാതെ നിന്നെയെന്‍ ഉള്ളില്‍ വെച്ച്
ആത്മാവ് കോടി അർചിച്ചു ..
പോരൂ വസന്തമായ്‌ ....
നിന്റെ കുഴല്‍ .. പോരൂ വസന്തമായ്‌ എന്നെന്റെ
അന്തരംഗത്തിൽ  അല ചേര്‍ക്കേ
ഞാന്‍ എന്‍റെ പാഴ്ക്കുടില്‍ അടച്ചു താഴിട്ടു
ആനന്ദ ബാഷ്പ്പം വാര്‍ത്തു
കൃഷ്ണാ നീയെന്നെ അറിയില്ല .....

കരയുന്നു ഗോകുലം മുഴുവനും
കൃഷ്ണ നീ മധുരക്ക് പോകുന്നുവത്രെ
അറിയില്ല നീയെന്നെ എങ്കിലും കൃഷ്ണാ
നിന്‍ രഥം എന്‍റെ കുടിലിന്നു മുന്‍പില്‍
ഒരു മാത്ര നില്‍ക്കുന്നു ....
കണ്ണീര്‍ നിറഞ്ഞൊരു മിഴികള്‍ എന്‍ നേര്‍ക്ക്‌ ചായുന്നു
കരുണയാല്‍ ആകെ തളര്‍ന്നൊരു ദിവ്യമാം സ്മിതമെനിക്കായ്‌ നല്‍കുന്നു ....
കൃഷ്ണാ നീ അറിയുമോയെന്നെ ......."

(സുഗത കുമാരി )